Dịch vụ tiền

Quý khách có thể nộp tiền vào tài khoản chứng khoán mở tại DSC theo hai cách như sau:

Cách 1: Nộp tiền qua tài khoản định danh 963369

 • Tiểu khoản thường (1):
  • Ngân hàng thụ hưởng: BIDV
   STK: 963369xxxxxx1 (Mã định danh 963369 + 6 số cuối tài khoản chứng khoán + Số tiểu khoản)
  • Tên tài khoản: Hệ thống hiện tên KH
 • Tiểu khoản ký quỹ (6)
  • Ngân hàng thụ hưởng: BIDV
  • STK: 963369xxxxxx6 (Mã định danh 963369 + 6 số cuối tài khoản chứng khoán + Số tiểu khoản)
  • Tên tài khoản: Hệ thống hiện tên KH

 

Cách 2: Nộp tiền mặt/ủy nhiệm chi/chuyển khoản IB vào tài khoản tổng của DSC Nội dung chuyển tiền tương ứng:
 • Tiểu khoản thường (1): Nộp tiền [024Cxxxxxx]1 [Họ và tên]
Ví dụ: Nop tien 024C8888881 Nguyen Van A
 • Tiểu khoản ký quỹ (6): Nộp tiền [024Cxxxxxx]6 [Họ và tên]
Ví dụ: Nop tien 024C8888886 Nguyen Van A DSC xin gửi tới Quý khách danh sách các tài khoản tổng của DSC:
STT Chi nhánh ngân hàng Số tài khoản
1

BIDV Chi nhánh Đông Hà Nội

21410000833888
2
BIDV Chi nhánh Đà Nẵng
56110000162316
3
VCB - Chi nhánh Tây Hồ
1026078888
4
VCB – Chi nhánh Hội An – Quảng Nam
0041000720119
5
Bản Việt – Chi nhánh Đà Nẵng
0257041000092
6
ACB – Chi nhánh Đà Nẵng
131111189
7
VIB – Chi nhánh Đà Nẵng
401704060201732
8
VIB – Chi nhánh Sở giao dịch
028065608
9
TCB – Hội sở chính
19020999844989
10
Vietinbank _ Chi nhánh Chương Dương
112886188888
11
Vietinbank _ Chi nhánh Nam Thăng Long
143001536692
Khi có nhu cầu chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán ra tài khoản ngân hàng, Quý khách có thể thực hiện theo các cách sau:
Cách 1
Quý khách trực tiếp đến trụ sở chính, chi nhánh của DSC, xuất trình CMND/CCCD để làm thủ tục
Cách 2
Gọi điện đến tổng đài DSC: Từ số điện thoại đăng ký, Quý khách gọi điện lên tổng đài, cung cấp đúng mật khẩu giao dịch và số CMND/CCCD, điện thoại viên sẽ làm thủ tục chuyển tiền ra tài khoản ngân hàng đã đăng ký trước
Cách 3
Trực tiếp trên DSC trading: Quý khách đăng nhập giao dịch trực tuyến và thực hiện chuyển tiền ra tài khoản ngân hàng đã đăng ký trước

Dịch vụ giao dịch tiền là hoạt động xử lý các giao dịch nộp tiền vào và rút tiền ra khỏi tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư.

Ưu điểm: Liên kết thu chi hộ với Ngân hàng thương mại giúp việc nộp/rút tiền tại DSC nhanh chóng và dễ dàng.

Đăng ký dịch vụ: Đối với dịch vụ rút tiền: Khách hàng có thể chuyển khoản từ tài khoản chứng khoán về tài khoản ngân hàng chính chủ mà không cần đăng ký trước. Nếu Quý khách hàng muốn chuyển tiền về tài khoản ngân hàng không chính chủ vui lòng đến các phòng giao dịch của DSC trên toàn quốc để đăng ký hoặc thực hiện giao dịch.

Biểu phí: DSC không thu phí, biểu phí nộp rút tiền theo quy định của Ngân hàng mà Quý khách thực hiện giao dịch nộp tiền hoặc chuyển tiền.