Giao dịch trực tuyến

DSC cung cấp giải pháp giao dịch trực tuyến tối ưu cho phép nhà đầu tư ở bất cứ đâu cũng theo dõi được thông tin thị trường chứng khoán và giao dịch theo thời gian thực

Hướng dẫn giao dịch trực tuyến

Vui lòng xem video dưới đển xem hướng dẫn

Công cụ WeTrade được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho nhà đầu tư.

Công cụ WeTrade được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho nhà đầu tư.

Công cụ WeTrade được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho nhà đầu tư.

Công cụ WeTrade được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho nhà đầu tư.

Ưu điểm dịch vụ

– Bảo mật bằng mã PIN
– Giao dịch trên DSC mobile trading; web trading
– Cung cấp đa dạng các chức năng với tiện ích vượt trội:
   + Đặt lệnh giao dịch
   + Bán chứng khoán lô lẻ
   + Thực hiện quyền
   + Ứng trước tiền bán chứng khoán
   + Quản lý danh mục
   + Chuyển tiền trực tuyến

Câu hỏi thường gặp

Hiện tại với tất cả các phiên bản của IOS/ANDROID đều có thể cài đặt được ứng dụng DSC Trading.

Công cụ WeTrade được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho nhà đầu tư.

Công cụ WeTrade được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho nhà đầu tư.

Công cụ WeTrade được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho nhà đầu tư.

Công cụ WeTrade được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho nhà đầu tư.