Giao dịch ký quỹ

Dịch vụ cho phép nhà đầu tư vay tiền của Công ty Chứng khoán (CTCK) để giao dịch chứng khoán bên cạnh vốn tự có dưới hình thức ký quỹ tài sản. Tài sản có thể là tiền mặt hoặc chứng khoán nằm trong danh mục được phép GDKQ của DSC tại từng thời điểm.

Tăng sức giao dịch, đòn bẩy nhằm hỗ trợ nhà đầu tư trong các chiến lược giao dịch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

1

Nhập
thông tin

2

Chụp ảnh/up giấy tờ

3

Chụp
khuôn mặt

4

Bổ sung thông tin

5

Đăng ký
dịch vụ

6

Chữ ký

7

Xác thực
OTP

Hướng dẫn dịch vụ ký quỹ

1

Nhập thông tin

2

Chụp ảnh/up giấy tờ

3

Chụp khuôn mặt

4

Bổ sung thông tin

5

Đăng ký dịch vụ

6

Chữ ký

7

Xác thực OTP

Câu hỏi thường gặp

Tỷ lệ ký quỹ Rtt = TSĐB/(Nợ – Tiền mặt – Tiền chờ về), trong đó:

 

Giá trị TSĐB của danh mục = ∑(Số lượng CP * Giá căn cứ * Tỷ lệ TSĐB)

 

Giá căn cứ = Min (giá chặn, giá tham chiếu)

Tài khoản của Quý khách phải ký quỹ bổ sung khi tỷ lệ tài khoản của Quý khách xuống dưới ngưỡng quy định của DSC. Với chính sách hiện tại khi tỷ lệ tài khoản của Quý khách xuống dưới 90%, DSC sẽ gửi thông báo tới KH yêu cầu ký quỹ bổ sung.

Khi nhận được SMS bổ sung ký quỹ, Quý khách có 03 ngày làm việc để đưa tài khoản về tỷ lệ > 90%. Nếu hết 03 ngày làm việc, tỷ lệ tài khoản của Quý khách vẫn dưới 90% thì DSC sẽ xử lý bán vào 9h sáng phiên giao dịch thứ 4. nếu ngay lúc đó Quý khách nộp tiền thì sẽ nộp theo đúng số tiền theo tin nhắn, nếu ngày hôm sau nộp sẽ cộng thêm 1 ngày lãi.

 

Số tiền cần nộp bổ sung là số tiền đã gửi trong tin nhắn SMS. Số lượng chứng khoán cần bán phụ thuộc vào mã chứng khoán, giá, tỷ lệ tính TSĐB. Để biết thêm thông tin Quý khách vui lòng liên hệ với Chuyên viên quản lý tài khoản hoặc tổng đài 0243 880 3456 để được hỗ trợ.