Thực hiện quyền

Hướng dẫn đăng ký quyền mua hoặc chuyển nhượng quyền
Quyền mua cổ phiếu phát sinh khi tổ chức phát hành phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ do tổ chức phát hành quy định. Quý khách có thể mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trong thời gian quy định của tổ chức phát hành, theo hướng dẫn sau:

1. Đăng ký quyền mua

  1. Đăng ký trực tuyến: Qua app GD DSC Trading; web DSC;
  2. Đăng ký qua Điện thoại: (024) 3880 3456
  3. Đăng ký trực tiếp tại Phòng GD, Hội sở; Chi nhánh của DSC.
  4. Quý khách vui lòng đem theo CMND/CCCD bản gốc còn hạn sử dụng để đăng ký

2. Nhận thông tin cổ phiếu mua phát hành thêm khi có hiệu lực giao dịch

Số cổ phiếu mua tương ứng của khách hàng sẽ được hạch toán vào tài khoản của Quý khách vào ngày hiệu lực giao dịch của cổ phiếu phát hành thêm khi có thông báo từ Trung tâm lưu ký (VSD).
Quý khách có thể kiểm tra thông tin số dư chứng khoán qua tài khoản giao dịch trực tuyến hoặc nhận thông báo thay đổi số dư tài khoản qua SMS (nếu có)

3. Chuyển nhượng quyền

Trong thời gian được phép chuyển nhượng quyền mua, Quý khách có thể thực hiện chuyển nhượng theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Quý khách tìm đối tác mua/ bán và thỏa thuận giá cả, phương thức thanh toán.
Bước 2: Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đến trực tiếp Phòng GD; Chi nhánh; Hội sở DSC;

  • Đem theo CMND/CCCD bản gốc còn hiệu lực
  • Ký ‘Đề nghị chuyển nhượng quyền mua’ (Mẫu DSC cung cấp)
  • Đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định (bên chuyển nhượng)