Dịch vụ mở tài khoản

Mở tài khoản trực tuyến áp dụng cho Quý Khách là Khách hàng cá nhân trong nước muốn mở tài khoản trực tuyến tại DSC.
Với giao diện thân thiện,Quý Khách dễ dàng hoàn tất việc khai báo thông tin để mở tài khoản GDCK trực tuyến chỉ trong 3 bước thực hiện.
Sau khi hoàn tất việc khai báo thông tin và kích hoạt tài khoản, Quý Khách có thể sử dụng ngay tài khoản để giao dịch chứng khoán.

Mở tài khoản giao dịch chỉ trong 3 bước

1

Nhập thông tin

2

Kích hoạt tài khoản

3

Ký hợp đồng điện tử

Hướng dẫn mở tài khoản eKYC