Tư vấn online E-Broker được cung cấp bởi các chuyên gia thuộc Trung Tâm Phân Tích DSC

Tư vấn hàng ngày
09:00: Cập nhật bản tin và chiến lược đầu giờ sáng
10:00: Livestream Soi danh mục
13:00: Livestream Bắt tín hiệu
17:00: Tóm tắt chiến lược cuối ngày và khuyến nghị Danh mục chiến lược DSC
Q&A
Từ 8:30 tới 16:00, giải đáp các câu hỏi về mua/ bán cổ phiếu của nhà đầu tư.
Chủ đề đầu tư
Thứ 4 và thứ 6: Câu chuyện kinh doanh của doanh nghiệp nổi bật
Thứ 7: Không gian đầu tư
Hàng Quý: Cập nhật Kết quả kinh doanh Quý
Cách thức tham gia room tư vấn
Quét QR code sau để tham gia room tư vấn trên Zalo