DSC _ Báo cáo Vĩ mô Tháng 6 -2021

Tiêu đề

DSC _ Báo cáo Vĩ mô Tháng 6 -2021

Loại báo cáo

 

Nguồn

 

Chi tiết

Ngày : 08/07/2021
Số trang : 2
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Báo cáo cập nhật các thông tin vĩ mô tháng 6

Làn sóng dịch bệnh lần 4 đã khiến các điều kiện kinh doanh của các nhà sản xuất suy giảm mạnh trong tháng 6. Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới giảm với tốc độ nhanh nhất từ lần bùng phát dịch thứ nhất năm 2020, trong khi các công ty đã giảm tương ứng số lượng việc làm và hoạt động mua hàng