Chuyên viên thiết kế đồ họa

CHỨC NĂNG CHÍNH –          Graphic design, minh họa hình ảnh, key visuals… cho ấn phẩm truyền thông quảng cáo. –          Được tạo điều kiện để học thêm về thiết kế UX/UI cho các Ứng dụng và Website, làm đẹp và tối ưu giao diện nhằm tăng trải nghiệm của Khách hàng. NHIỆM VỤ 1.      Graphic […]