HPG – MUA – Lợi nhuận tăng trưởng mạnh

Tiêu đề

HPG – MUA – Lợi nhuận tăng trưởng mạnh

Loại báo cáo

 

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 01/07/2021
Số trang :
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

DSC ước tính lợi nhuận Q2.2021 của HPG có thể đạt 10.000 tỷ đồng (+20,24 % yoy), lợi nhuận cả năm 2021 đạt 32.000 tỷ đồng, EPS 2021F đạt 7200 vnđ/ cp. Với mức định giá P/E hợp lý là 9. Giá mục tiêu trong năm 2021 của HPG là  64.800 vnđ/cp.

Với mức upside 22,73%, chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA với cổ phiếu HPG.