Bản tin thị trường ngày 30/06

Tiêu đề

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 30/06

Loại báo cáo

 

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 30/06/2021
Số trang :
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

KHUYẾN NGHỊ
Thị trường từ phiên mai có thể sẽ hết áp lực siết margin cuối quý và chốt NAV, cần đặc biệt chú ý trong các phiên sắp tới, nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu hợp lý tránh dùng margin giai đoạn hiện tại. Tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu đã khuyến nghị tuy nhiên tuân thủ cắt lỗ 5% từ điểm mua, các cổ phiếu xác nhận suy yếu đến từ nhóm dầu khí có thể bán bớt.