Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Hướng dẫn giao dịch

uploads/banner/san-pham-banner.jpg

Sản phẩm dịch vụ

Xem Hướng dẫn giao dịch:

  • Video hướng dẫn giao dịch: Web | Mobile
  • PDF hướng dẫn giao dịch: Web | Mobile

 

 

DSC Trading có nhiều tính năng, tiện ích giao dịch hấp dẫn, an toàn, bảo mật cho nhà đầu tư:

  1. Cho phép nhà đầu tư tùy chỉnh giao diện, lựa chọn ngôn ngữ
  2. Giao diện đơn giản, thân thiện, trực quan, dễ sử dụng cho người dùng
  3. Đa dạng hóa các loại lệnh, khả năng đặt lệnh nhanh gọn
  4. Cho phép theo dõi lệnh, tài sản, chứng khoán, lãi lỗ theo thời gian thực
  5. Tích hợp bảng giá chứng khoán với biểu đồ phân tích kỹ thuật

 

DSC Trading được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, đảm bảo vượt trội về tốc độ và sự ổn định.