Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Thông tin chung

Chức danh công việc: Kế toán trưởng/Trưởng phòng
Tên phòng ban: Phòng Tài chính Kế toán
Báo cáo cho: Tổng giám đốc 

Chức năng chính

 • Đề xuất, Tham mưu cho BLĐ Công ty trong công tác quản lý tài chính, kế toán Công ty.
 • Tổ chức công tác kế toán tài chính Công ty đảm bảo tuân thủ theo đúng chuẩn mực chế độ kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu quản trị nội bộ của Công ty. 

Nhiệm vụ

Chịu trách nhiệm trong việc lập kế hoạch và triển khai các công việc: 

 • Xây dựng cơ cấu tổ chức hệ thống Kế Toán, chỉ đạo toàn bộ công tác tài chính, kế toán theo quy chế quản lý của Công Ty và các quy định pháp luật.
 • Tổ chức ghi chép, tính toán phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ số liệu kế toán thống kê. Lập BCTC, báo cáo Thuế đầy đủ, đúng quy định.
 • Lập dự toán tài chính và quản lý, giám sát việc đầu tư và sử dụng tiền vốn của Công ty, đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính và cơ cấu tài sản hợp lý.
 • Tổ chức xây dựng Quy chế tài chính, các quy định, định mức chi phí phục vụ công tác quản lý tài chính Công ty.
 • Tổ chức lập báo cáo Quản trị tài chính, phân tích hoạt động tài chính, chi phí, dòng tiền phục vụ yêu cầu quản lý của Ban lãnh đạo.
 • Xây dựng kế hoạch, giao và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh toàn Công ty.
 • Nghiên cứu các văn bản pháp luật và tổ chức phổ biến, hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ tài chính, kế toán do Nhà Nước quy định.
 • Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu Kế toán của công ty.
 • Tổ chức việc setup, cập nhật phần mềm liên quan đến tài chính kế toán.
 • Thay mặt công ty làm việc trực tiếp với Ngân hàng, cơ quan thuế,… cập nhật các dữ liệu thông tin thay đổi, giải trình cung cấp hồ sơ số liệu khi có yêu cầu.
 • Kiến nghị lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các số liệu tài chính.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc. 

Quyền lợi

 • Đề nghị các phòng ban có liên quan cung cấp các thông tin, phối hợp thực hiện trong thực hiện nghiệp vụ. 
 • Các quyền hạn khác theo Quy định của Công ty.

Tiêu chuẩn

 1. Bằng cấp tối thiểu:Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành có liên quan, như Kinh tế, Kế toán, Ngân hàng, Kiểm toán
 2. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu ở mức khá
 3. Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng
 4. Phẩm chất cá nhân:
 • Khả năng bao quát, năng động, giao tiếp tiếp tốt, cẩn thận, quyết đoán, trung thực và nhiệt huyết với công việc.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc tốt, Có khả năng quản trị và phát triển/đào tạo nhân sự.
 • Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
 • Tính tuân thủ, khách quan và bảo mật thông tin

     5. Yêu cầu khác:

 • Tuổi 30 trở lên

 • Có chứng chỉ Kế toán trưởng.

 • Am hiểu Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp 

Thông tin liên hệ:
Phòng nhân sự
Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 024.3880.3456  Ext 103 (Ms Quý)
Email: hrdepartment@dsc.com.vn