MCM – Báo cáo lần đầu

Tiêu đề

Báo cáo lần đầu MCM (Giá mục tiêu: 81.500 – Upside 35.8%)

Loại báo cáo

Báo cáo doanh nghiệp

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày :01/12/2021
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

MCM – Câu chuyện thị phần tăng trưởng cùng với việc tái cấu trúc từ VNM (Giá mục tiêu: 81.500 đồng – Upside 35.8%) DSC cho rằng thời gian tái cơ cấu vừa qua và những cải thiện về tỷ suất lợi nhuận gộp chưa phản ánh hết tiềm năng tăng trưởng của MCM khi tham gia hệ sinh thái của VNM, cụ thể chúng tôi cho rằng MCM có thể tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ dựa vào những yếu tố sau:

1. Thị phần của Mộc Châu Milk mới chỉ dừng lại ở mức 2,7% toàn quốc và 18% khu vực miền Bắc. Với chiến lược cải thiện sản phẩm tại Mộc Châu, DSC cho rằng thị phần sẽ được cải thiện đáng kể với tầm nhìn trong năm 2022.

2. Cùng với chiến lược phát triển thị trường nước ngoài của VNM, Mộc Châu Milk sẽ là mắt xích quan trọng dựa vào những nền tảng khí hậu và khu vực giúp VNM đẩy mạnh bức tranh hoàn thiện sản phẩm sữa Organic trong trung và dài hạn.

3. Đầu tư mở rộng sản xuất và tăng sản lượng, chất lượng sữa sẽ giúp MCM củng cố mục tiêu gia tăng thị phần của mình.

4. Mức nền 2021 thấp do ngành sữa chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, DSC kỳ vọng nhu cầu thị trường sữa Việt Nam sẽ phục hồi trong năm 2022.

DSC đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu MCM với giá mục tiêu 81.500 vnđ/cp với những luận điểm trên