Mở tài khoản online
Nhận ngay số đẹp

Miễn phí chọn số đẹp theo ngày sinh, số điện thoại, hoặc dãy số có ý nghĩa cá nhân

Các bước mở tài khoản

1

Truy cập vào link mở tài khoản

2

Nhập số điện thoại và email, sau đó xác thực bằng mã OTP

3

Chụp/upload ảnh CMND hay CCCD, ảnh cá nhân

4

Hoàn tất thông tin ngân hàng và lựa chọn SỐ TÀI KHOẢN ĐẸP