MWG – MUA – Triển vọng tích cực của Bách Hóa XANH sau đại dịch

Tiêu đề

MWG – MUA – Triển vọng tích cực của Bách hóa XANH sau đại dịch

Loại báo cáo

Báo cáo cập nhật doanh nghiệp

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 30/07/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 62.487 tỷ đồng (+12% YOY) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.552 tỷ đồng (+26% YOY). Như vậy, MWG đã hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu và 54% kế hoạch LNST cả năm.

Theo ước tính của DSC, BHX lỗ khá lớn trong 2020. Nếu loại bỏ phần lỗ từ BHX, lợi nhuận của MWG trong 2020 có thể cao hơn con số công bố khoảng hơn 40%. Do đó, DSC cho rằng với việc BHX đang gia tăng biên gộp và tập trung giải các bài toán hiệu quả hoạt động và nhận diện thương hiệu chuỗi BHX tăng đáng kể khi TP.HCM thực hiện chỉ thị 16 khiến người dân đến các chuỗi bán lẻ mua sắm hàng hóa thì đến 2022, BHX sẽ bắt đầu có lãi sau thuế và giúp LNST của MWG tăng trưởng mạnh. Từ 2022, BHX có thể là nhân tố chính trong tăng trưởng lợi nhuận khi nhân rộng nhanh mô hình thành công.

Ngoài ra, Q3.2021 dự kiến chuỗi BHX sẽ ghi nhận doanh thu kỷ lục khi Chỉ thị 16 được áp dụng tại 19 tỉnh thành phía Nam khiến người dân chỉ đến các chuỗi bán lẻ và siêu thị để mua sắm hàng tiêu dùng thiết yếu.