CHUYỂN KHOẢN BIDV ĐÔNG HÀ NỘI

 • Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán DSC
 • Số tài khoản nhận: 2141.0000.833.888
 • Tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đông Hà Nội
 • Nội dung: Chuyen tien 024CXXXXXX NM/MG [Tên khách hàng] tai DSC

CHUYỂN KHOẢN BIDV ĐÀ NẴNG

 • Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán DSC

 • Số tài khoản nhận: 5611.0000.162316

 • Tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đà Nẵng

 • Nội dung: Chuyen tien 024CXXXXXX NM/MG [Tên khách hàng] tai DSC

CHUYỂN KHOẢN VCB TÂY HỒ

 • Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán DSC
 • Số tài khoản nhận: 102.607.8888
 • Tại ngân hàng VCB – Chi nhánh Tây Hồ
 • Nội dung: Chuyen tien 024CXXXXXX NM/MG [Tên khách hàng] tai DSC

CHUYỂN KHOẢN VCB QUẢNG NAM

 • Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán DSC
 • Số tài khoản nhận: 004.1000.720.119
 • Tại ngân hàng VCB – Chi nhánh Hội An – Quảng Nam
 • Nội dung: Chuyen tien 024CXXXXXX NM/MG [Tên khách hàng] tai DSC

CHUYỂN KHOẢN BẢN VIỆT ĐÀ NẴNG

 • Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán DSC
 • Số tài khoản nhận: 0257.041.0000.92
 • Tại ngân hàng Bản Việt – Chi nhánh Đà Nẵng
 • Nội dung: Chuyen tien 024CXXXXXX NM/MG [Tên khách hàng] tai DSC

CHUYỂN KHOẢN ACB ĐÀ NẴNG

 • Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán DSC
 • Số tài khoản nhận: 131.111.189
 • Tại ngân hàng ACB – Chi nhánh Đà Nẵng
 • Nội dung: Chuyen tien 024CXXXXXX NM/MG [Tên khách hàng] tai DSC

CHUYỂN KHOẢN VIB ĐÀ NẴNG

 • Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán DSC
 • Số tài khoản nhận: 4017.0406.020.1732
 • Tại ngân hàng VIB – Chi nhánh Đà Nẵng
 • Nội dung: Chuyen tien 024CXXXXXX NM/MG [Tên khách hàng] tai DSC

CHUYỂN KHOẢN VIETINBANK

 • Người nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán DSC
 • Số tài khoản nhận: 112.8861.88888
 • Tại ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Chương Dương
 • Nội dung: Chuyen tien 024CXXXXXX [Tên khách hàng] tai DSC