CBTT về việc miễn nhiễm 01 Thành viên HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DSC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *