DSC | CBTT Nghị quyết HĐQT v/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc (Người đứng đầu) Chi nhành Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *