Thông báo trở thành cổ đông lớn từ 31.12.2020 (Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Thị Thu Hà, Tạ Văn Mạnh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *