Trưởng phòng Phân tích

Chức danh công việc
Trưởng phòng
Phòng ban
Phòng Phân tích

Báo cáo công việc

Ban Tổng giám đốc

Mô tả công việc

 • Chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phân tích đầu tư; 
 • Chỉ đạo xây dựng các báo cáo phân tích nghiên cứu có chất lượng cao: phân tích nghiên cứu ngành, thị trường, đưa ra các khuyến nghị/nhận định, phân tích chiến lược phát triển và chiến lược đầu tư;
 • Tổ chức các buổi hội thảo phân tích thị trường, chiến lược đầu tư cho Nhà đầu tư và hệ thống Môi giới của Công ty; 
 • Cập nhật các nhận định thị trường hàng ngày, bản tin TTCK, cập nhật các chỉ số tài chính, báo cáo tài chính; 
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường, giám sát việc thu thập thông tin phục vụ việc nghiên cứu phân tích vĩ mô, phân tích cơ bản doanh nghiệp và phân tích kỹ thuật;
 • Xây dựng chiến lược hoạt động của phòng nhằm hỗ trợ tối đa nhu cầu khách hàng và các phòng ban trong công ty; 
 • Chịu trách nhiệm về các nội dung trong báo cáo trước lãnh đạo công ty

Quyền hạn

 1. Đề nghị các phòng ban có liên quan cung cấp các thông tin, phối hợp thực hiện trong công việc. 
 2. Các quyền hạn khác theo Quy định của Công ty 

Yêu cầu tiêu chuẩn:

1. Yêu cầu về kinh nghiệm: 

 • Tối thiểu 05 năm kinh nhiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán. 
 • Ưu tiên có chứng chỉ CFA, CMT, chứng chỉ hành nghề chứng khoán do UBCKNN cấp. 
 • Tốt nghiệp chuyên ngành ngân hàng, tài chính, kinh tế hoặc ngành có liên quan. 

2. Các yêu cầu về kiến thức / kỹ năng cần thiết: (Các yêu cầu tối thiểu đối với công việc – không phải với người thực hiện) 

 •  Có kiến thức về thị trường chứng khoán, chứng khoán, luật chứng khoán, có khả năng  nhận định và phân tích tình hình kinh tế, tài chính, cạnh tranh. 
 • Có kỹ năng quản lý, giám sát, lập kế hoạch, khả năng giao tiếp, truyền đạt và thuyết phục. 

Thông tin liên hệ:
Phòng nhân sự
Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 024.3880.3456  Ext 103 (Ms Quý)
Email: hrdepartment@dsc.com.vn