ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

Đội ngũ Ban Lãnh đạo có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tế và luôn tuân thủ nguyên tắc cũng là giá trị cốt lõi của công ty: Tận tâm – Tốc độ – Sáng tạo.

Ông Đạt Trương có 10 năm kinh nghiệm trong mảng đầu tư và 7 năm trong lĩnh vực phân tích đầu tư. Ông còn đóng vai trò tư vấn và thực hiện tạo thanh khoản cho nhiều dự án có quy mô giao dịch lớn.

Dung Nguyen
C.F.O

Ông Đạt Trương có 10 năm kinh nghiệm trong mảng đầu tư và 7 năm trong lĩnh vực phân tích đầu tư. Ông còn đóng vai trò tư vấn và thực hiện tạo thanh khoản cho nhiều dự án có quy mô giao dịch lớn.

Bach Quoc Vinh
C.E.O

Ông Đạt Trương có 10 năm kinh nghiệm trong mảng đầu tư và 7 năm trong lĩnh vực phân tích đầu tư. Ông còn đóng vai trò tư vấn và thực hiện tạo thanh khoản cho nhiều dự án có quy mô giao dịch lớn.

Bach Quoc Vinh
C.E.O

Ông Đạt Trương có 10 năm kinh nghiệm trong mảng đầu tư và 7 năm trong lĩnh vực phân tích đầu tư. Ông còn đóng vai trò tư vấn và thực hiện tạo thanh khoản cho nhiều dự án có quy mô giao dịch lớn.

Dung Nguyen
C.F.O

Ông Đạt Trương có 10 năm kinh nghiệm trong mảng đầu tư và 7 năm trong lĩnh vực phân tích đầu tư. Ông còn đóng vai trò tư vấn và thực hiện tạo thanh khoản cho nhiều dự án có quy mô giao dịch lớn.

Dung Nguyen
C.T.O

Ông Đạt Trương có 10 năm kinh nghiệm trong mảng đầu tư và 7 năm trong lĩnh vực phân tích đầu tư. Ông còn đóng vai trò tư vấn và thực hiện tạo thanh khoản cho nhiều dự án có quy mô giao dịch lớn.

Dung Nguyen
C.T.O

Trusted by Immediate Connect