Quét mã QR để tải ngay ứng dụng DSC Trading trên điện thoại
Biểu phí
Biểu phí giao dịch chứng khoán niêm yết
Biểu phí giao dịch chứng khoán chưa niêm yết
Biểu lãi suất giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán
Biểu phí khác
Biểu phí giao dịch chứng khoán niêm yết
1. Phí giao dịch chứng khoán niêm yết
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảoDưới 100 triệu đồng/ngày0,3%/Giá trị giao dịch
Từ trên 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng/ngày0,25%/Giá trị giao dịch
Từ trên 300 triệu đồng/ngày đến 500 triệu đồng/ngày0,2%/Giá trị giao dịch
Trên 500 triệu đồng/ngày0,15%/Giá trị giao dịch
2. Phí giao dịch trái phiếu niêm yết
Các trái phiếu niêm yếtDưới 2 tỷ đồng/ngày0,1%/Giá trị giao dịch
Từ trên 2 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng/ngày0,05%/Giá trị giao dịch
Trên 10 tỷ đồng/ngày0,02%/Giá trị giao dịch
3. Phí lưu ký chứng khoán
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảoTính trên số lượng sở hữu/tháng0,3 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ,chứng quyền có đảm bảo/tháng
4. Phí chuyển khoản chứng khoán
Chuyển khoản chứng khoán sang thành viên lưu ký khác,chuyển khoản tất toán tài khoản01 giao dịch

0,3 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC - Đồng hành cùng Thành Công!

HỘI SỞ CHÍNH

Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

(024) 3880 3456

info@dsc.com.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI